سخن روز

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است

تقویم
1403
خرداد
دوشنبه
28
صفحه مورد نظر شما پیدا نشد.