سخن روز

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست

تقویم
1402
آذر
يكشنبه
12
ساعت
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 154130
  • بازدید امروز : 28
  • بازدید دیروز : 88
  • آخرین بازدید : يكشنبه 12 آذر 1402 (09:31) ق.ظ
جناب آقای امیرحسین فرصت                                                         رئیس هیأت مدیره
جناب آقای علی امین صدری                                                             مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سرکار خانم مریم جعفر پیشه                                                           نایب رئیس هیأت میره
جناب آقای مهران امین صدری                                                        عضو هیأت مدیره
جناب آقای مهدی حکاری                                                                     عضو هیأت مدیره
(به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران)
جناب آقای سید سعید صفوی                                                           عضو هیأت مدیره
(به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران)
جناب آقای فرزاد دادفر                                                                      عضو هیأت مدیره
(به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب)