سخن روز

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید

تقویم
1403
مرداد
پنجشنبه
4
 
انبارهای عمومی اصفهان در تاریخ 1354/11/23 بصورت  شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره 1480 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده است و در سال 1356 رسماٌ شروع به فعالیت نمود.