سخن روز

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست

تقویم
1403
خرداد
سه شنبه
1
صفحه مورد نظر شما پیدا نشد.